امکان جدید فیسبوک برای ثبت مالکیت بر تصاویر

امکان جدید فیس بوک برای ثبت مالکیت بر تصاویر، فیسبوک قصد دارد به کاربران امکان دهد بهتر بر تصاویر خودشان نظارت کنند. در همین زمینه، فیسبوک به‌تازگی به‌روزرسانی جدیدی در سیاست‌های خود اعمال کرده و از آغاز همکاری با برخی از شرکای تجاری خاص خبر داده است تا آن‌ها امکان دهد ادعای مالکیت بر تصاویر را مطرح کنند. سپس، مالکان می‌توانند تعیین کنند عکسشان در کجای پلتفرم فیسبوک به‌نمایش درآید. این موضوع شامل اینستاگرام هم می‌شود. فیسبوک قصد دارد این قابلیت را به‌صورت عمومی دردسترس همه‌ی کاربران قرار دهد، هما‌ن‌طور‌که در‌حال‌حاضر اقدام مشابهی برای حق نشر ویدئو و موسیقی انجام می‌دهد. فیسبوک در بیانیه‌ی جدیدش تاریخ دقیقی برای انتشار گسترده‌ی این قابلیت اعلام نکرده است. 

فیسبوک دقیقا اشاره نکرده که با کدام‌یک از شرکای تجاری برای ارائه‌ی قابلیت جدید پلتفرمش وارد همکاری گسترده شده است. با‌این‌حال، تغییر اعمال‌شده در سیاست‌های فیسبوک ازلحاظ تئوری بدین‌معنی است که برندی نظیر نشنال‌ جئوگرافی پس از بارگذاری عکسی اختصاصی در ابزار ویژه‌ی فیسبوک با نام Facebook Rights Manager، می‌تواند تعیین کند که این عکس در کدام بخش‌های پلتفرم نمایش داده شود. این قابلیت برای دیگر برندهای حاضر در اینستاگرام نیز فعال خواهد شد.

در ابزار یادشده، برندی نظیر نشنال جئوگرافی می‌تواند انتخاب کند که عکس همچنان در پلتفرم به‌نمایش دربیاید یا درخواست حذف بدهد که در آن صورت، پست‌های حاوی تصویر به‌طور کلی حذف می‌شوند. برندها خواهند توانست طبق ‌تمایل خود از نمایش عکس در بخش‌‌های خاصی از فیسبوک و اینستاگرام جلوگیری کنند. این یعنی پست از دسترس خارج نمی‌شود؛ اما در بخش‌هایی به‌نمایش درنمی‌آید که کپی‌رایت برند اعمال می‌شود.

کسی که حقوق معنوی تصاویر را دراختیار دارد، به‌منظور ثبت ادعای مالکیت بر تصویر، باید وارد ابزار Rights Manager فیسبوک شود و فایل CSV حاوی تمامی متادیتای عکس را بارگذاری کند. در مرحله‌ی بعد، مالک تصویر می‌تواند انتخاب کند کپی‌رایت در کدام بخش‌های پلتفرم اعمال شود و برخی بخش‌ها همچنان بتوانند تصویر را نمایش دهند. زمانی‌که ابزار فیسبوک تشخیص دهد که متادیتای آپلودشده با عکسی منتشرشده در پلتفرم مطابقت دارد، فرایند پردازش تصویر را آغاز می‌کند و بخش‌های نمایش‌داده‌شده‌ تصویر در آن‌ها بررسی می‌شود.

اگر فرد دیگری بخواهد ادعای مالکیت بر همان تصویر را ثبت کند، دو طرف ماجرا می‌توانند در چند مرحله‌ی دیگر درخواست مالکیت را ثبت کنند تا فیسبوک درنهایت مالک را انتخاب کند. فیسبوک مالکیت را به فرد یا برندی می‌دهد که زودتر درخواست مالکیت را ثبت کرده باشد. اگر افراد بخواهند به تصمیم فیسبوک اعتراض کنند، می‌توانند از فرم‌های ویژه‌ی فیسبوک بهره بگیرند.

درنهایت، خالقان محتوا مجبور خواهند شد سرمایه‌گذاری بیشتری به‌منظور ثبت تصاویر اختصاصی کنند تا پستشان از دسترس خارج نشود. تمامی این‌ها دست‌به‌دست هم می‌دهند و احتمالا به نتیجه‌ای ختم می‌شوند که اینستاگرام به‌وضوح در پی دستیابی به آن است: تبدیل‌شدن به پلتفرمی که در آن تصاویر اختصاصی، تنها یک‌بار منتشر می‌شوند و بقیه نمی‌توانند آن‌ها را بازنشر کنند. کپی‌رایت در اینستاگرام سال‌ها است که مشکل‌ساز شده و به‌نظر می‌رسد مدیران فیسبوک می‌کوشند تا با ابزار جدید مشکلات را رفع کنند.